Atılım Şahin

Hosted at ATÖLYE

part of a series on Community


About the speaker

Atılım Şahin, Makina Mühendisliği (İTÜ BSc.), Endüstri Ürünleri Tasarımı (İTÜ MSc.) ve Interaction Design (Malmö University Msc.) gibi alanlarda eğitim aldı. Geçmişte bu disiplinlerin kesişiminde yer alan farklı iş kollarında tasarım mühendisliği, satış direktörlüğü, proje koordinatörlüğü gibi pozisyonlarda çalıştı. Bunlar olurken bir yandan sahne sanatları ile ilgilendi. Yaklaşık 10 sene boyunca aktif olarak tiyatro ve performans sanatları alanında projelerde yer aldı. Atılım şu anda farklı disiplinlerden gelen kişilerin aynı çatı altında birlikte üretebilmesine olanak sağlayan ATÖLYE’de Komünite ve Prototipleme Lab yöneticiliği yapıyor. Komünite oluşturma, organizasyon kültürü, teknolojinin hayatlarımıza entegrasyonu gibi konulara kafa yoruyor ve bu alanlarda içerik üretmeyi seviyor. // Atılım studied Mechanical Engineering at İTÜ and pursued his masters in İTÜ on Product Design and in Malmö University on Interaction Design. He worked as Design Engineer, Application Specialist, Sales Director and Project Coordinator; in Engineering, Design and Arts related fields. At the meantime, he has been in the field of Theatre/Performance Arts as actor, performer and author for ten years. He is currently working as a Prototyping Lab & Community Lead in ATÖLYE. Atılım is interested in issues such as creating a community, organization culture, integrating technology into our lives, as well as creates content in these fields.

Additional details

CreativeMornings Istanbul'da bu ayki temamız “komünite”, konuğumuz ise ATÖLYE Komünite ve Prototipleme Lab Yöneticisi Atılım Şahin olacak. Atılım ile birlikte, insanları topluluk olarak bir arada bulunmaya iten faktörleri, topluluklarda güven ve aidiyet duygusu inşa etme üzerine yapılabilecek müdahaleleri konuşacağız. Aynı zamanda komünite kurmanın öneminden ve kürasyonundan bahsedeğiz.