About the speaker

در پنجمين رويداد صبح‌خلاق ما يک كارآفرين در كنار خود داريم.

کسی که زندگی حرفه‌ای خود را بر مبنای تنوع‌پذیری بنا کرده است. محمد کرمانی بنیان‌گذار فضای کار اشتراکی آبی‌سفید در اصفهان است و این فضا را با یک هدف بنیان گذاشته است. فضایی برای نمایش افکار، ایده‌ها و آدم‌های متنوع. او با ما درباره‌ی مفهوم تنوع پذیری و تاثیر آن در گسترش توانایی خلاقیت صحبت خواهد کرد؛ داستانی از تنوع پذیری در تغییر مسیر زندگی‌مان. در دنیایی که همه چیز، از اینستاگرام و توییتر با الگوریتم‌های پیچیده‌شان تا پیش زمینه‌های ذهنی‌مان، ما را به سمتی برده‌اند که هر چه بیشتر محتوا و آدم‌هایی شبیه خودمان را پیدا کنیم؛ او از لزوم تنوع می‌گوید. دیدار با آدم‌هایی عجیب، که احتمالا با ما متفاوت‌اند.

او همچنين يك سورپرايز جذاب برای ما دارد..

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.